FAQ Portal del Pacient

Vídeo manual de com obtenir una cita en línia

FAQ PORTAL DEL PACIENT 1
 • Si només vol accedir a la gestió de les cites:
  • Si vostè ja té un usuari del Grup Policlínica podrà entrar al portal amb el seu DNI o passaport (amb la lletra) a la casella d’usuari i la de contrasenya. D’aquesta manera podrà demanar i gestionar cites.

  • Si vostè encara no té un usuari del Grup Policlínica haurà d’omplir un petit formulari amb les seves dates per poder tenir accés per accedir a la gestió de les cites.

 • Si vol accés a tota la informació del portal del pacient

  • Pot demanar el seu usuari i la clau d’accés de manera presencial a qualsevol de les recepcions dels nostres centres (excepte a la recepció del servei d’urgències) amb el seu DNI. També, ho pot sol·licitar per correu electrònic (archivo@Gruppoliclinica.es) amb el seu nom i llinatges, i número de DNI.

  • La clau d’accés és personal i intransferible, per tant, no es pot sol·licitar una clau per a una altra persona, tret que sigui vostè el representant legal o tutor/a de la persona.

Quan entri per primer pic, la contrasenya es generarà automàticament. Li recomanam que canviï la contrasenya una vegada haguí entrat, i posi una que li sigui fàcil de recordar.


Un pic tingui l’usuari i la clau d’accés pot entrar per dues vies:

 1. Mitjançant l’enllaç de la part superior de la pàgina web (Gruppoliclinica.es). Funciona des de l’ordinador, el mòbil, o la tauleta.

 2. Mitjançant l’app «Grup Policlínica». Se la pot descarregar amb mòbil o la tauleta.

 • Proves de laboratori: accés a informes d’analítiques posteriors a 2017
 • Proves radiològiques: accés a informes radiològiques posteriors a 2017
 • Informes d’alta: accés a informes d’alta posteriors a 2017

Podrà demanar, canviar o anul·lar una cita metge. Però recordi que hi ha cites d’algunes especialitats que no apareixen al portal del pacient i només es poden gestionar per telèfon. En aquests casos, haurà de cridar i li gestionarem.

 

El nostre horari és de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.

 

Una vegada tingui la cita confirmada, li enviarem un correu electrònic.

Si es tracta d’una especialitat que no surt al llistat, és necessari gestionar la cita per telèfon. Per motius de seguretat, hi ha cites de certes especialitats que només es poden tramitar per telèfon 971.30.23.54

No. Normalment, les proves diagnòstiques les recomana l’especialista. Per tant, només podrà demanar cita per telèfon o si li han demanat que se’n faci una.

Miri que tingui instal·lat un lector de PDF o similar. Recomenam l’ús de Google Chrome com a navegador (no suposa cap classe de problema en temes de confidencialitat).

És normal, no passi pena. El portal del pacient només dona accés als informes. Les imatges de les proves radiològiques no estan disponibles al portal del pacient. Si vol sol·licitar una imatge d’una prova radiològica, enviï un correu (archivo@Gruppoliclinica.es) o demani de forma presencial a qualsevol de les nostres recepcions (excepte a la recepció del servei d’urgències).

És normal, no passi pena. Els informes disponibles en el portal del pacient són posteriors al 2017. Si vol obtenir un informe d’una data anterior, enviï un correu (archivo@Gruppoliclinica.es) o demani de forma presencial a qualsevol de les nostres recepcions (excepte a la recepció del servei d’urgències).

És normal, no passi pena. Els informes de les consultes, així com els resultats d’anatomia, citologia o biòpsia, només els pots sol·licitar anant a l’especialista. Demani una cita en línia o per telèfon 971.30.23.54

Si perd o no recorda les claus d’accés les pot recuperar des de la pàgina d’inici de sessió a la pestanya «no m’encordo de la contrasenya». Després, t’arribarà un correu electrònic amb un enllaç per canviar la contrasenya.

¿Tienes más preguntas?

Si te da algún otro error que no puedes solucionar con nuestras preguntas frecuentes puedes rellenar el siguiente formulario y te contactaremos con la máxima brevedad:

Conforme al artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que sus datos serán incorporados en un fichero “Consultas y bolsa trabajo web” declarado a la AGPD, cuya finalidad es dar a conocer los servicios de clínica a través de www.grupopoliclinica.es y remitirle consultas realizadas, presupuestos solicitados, recepción de curriculums, noticias e información de los contenidos y/o blog de esta web. Bajo las condiciones definidas, en su política de privacidad publicada en la URL https://www.grupopoliclinica.es

En cualquier momento el usuario podrá ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, de forma gratuita, enviando un e-mail a: info@grupopoliclinica.es o fax dirigido al número 971 30 17 56.
O enviando por correo su solicitud a:
POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.
VÍA ROMANA, S/N, 07800 IBIZA (ILLES BALEARS).

IMPORTANTE: Comprueba con tu compañía de seguros las condiciones de tu cobertura

Recuerda pasar por la recepción del centro a la hora indicada en tu cita