AVÍS LEGAL

Consentiment informat [RGPD (UE) 2016/679]

RESPONSABLE: POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.
FINALITAT: PRESTACIÓ DEL SERVEI SANITARI, GESTIÓ HISTÒRIA CLÍNICA PACIENT, GESTIÓ ESTADÍSTICA, DE FACTURACIÓ I COMUNICACIÓ.
LEGITIMACIÓ: CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT
DESTINATARIS: EIVICONSULTA, S.L., CLÍNICA PREMIUM IBIZA, S.L. I ADMINISTRACIÓ O ENTITAT AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA O PER OBLIGACIÓ LEGAL O CONTRACTUAL.
DRETS: ACCEDIR, RECTIFICAR, SUPRIMIR DADES.

Limitació del tractament i portabilitat

En el compliment del deure d’informació regulat a l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic titularitat de POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L., BORME, inscrita al Registre Mercantil d’Eivissa, inscrit el 06/04/2020, Volum 347, Llibre 345, Foli 99, Secció 8, Full 165, Inscripció 43, CIF B07266265, clínica, amb domicili social a VIA ROMANA, S/N, C.P. 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS), Tel. +34 971 30 19 16 i el correu electrònic: lopd@www.Gruppoliclinica.es

Aquest Avís legal regula l’ús del servei d’aquest portal a internet, en endavant (“web”); USUARIS; l’accés, navegació i/o ús d’aquest portal www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.). S’accepten les condicions d’ús que s’exposen en aquest document. L’ús del Portal atribueix la condició d’usuari d’aquest (en endavant, “usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest document d’aquesta “web” en el moment en què l’Usuari accedeixi al Portal.
S’hauran de llegir i acceptar cada vegada que s’utilitzi aquest Portal, ja que aquest pot patir modificacions. L’usuari ha de llegir atentament les corresponents Condicions particulars i acceptar, en el seu cas, si fossin igualment aplicables, les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. A través del Portal, la “web” facilita als usuaris l’accés i l’ús de diversos serveis i continguts (en endavant, els “Serveis”) posats a disposició per aquesta o per tercers.

ÚS DEL PORTAL: www.Gruppoliclinica.es proporciona informació, continguts diversos sobre serveis, programes o dades (en endavant, “continguts”) que pertanyen a POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L., i l’usuari assumirà la responsabilitat sobre l’ús del portal.

En cas que l’usuari opti per registrar-se a aquesta web, haurà de facilitar informació sobre les seves dades personals d’identificació que sigui veraç i lícita. Si s’assignés una contrasenya (password i login) a l’usuari (si fos el cas), l’usuari es compromet al seu ús diligent, i entén que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.

Així mateix, si l’usuari participa en xats, fòrums, blogs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, és a dir, discriminatoris, vexatoris, racistes, xenòfobs, pornogràfics, etc. I, en conseqüència, seran retirats a discreció del titular d’aquest portal. En cap cas www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris d’aquesta web. Queda igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics, o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar danys al portal.

PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE, 27 D’ABRIL DE 2016, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D’AQUESTES DADES I LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS, se l’informa que com a USUARI WEB, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça lopd@www.Gruppoliclinica.es o mitjançant un correu ordinari a:

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.
VIA ROMANA, S/N, C.P.
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS).

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.

Finalitat del tractament

– Consultes sobre els serveis oferts a la nostra web.

– Gestió de cobraments, pagaments i facturació.
-Accions de màrqueting, fidelització, enviaments promocionals.

Legitimació del tractament

Consentiment interessat.

 

Destinataris

Les seves dades es podran comunicar a alguns proveïdors de POLICLÍNICA NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, S.L. que ens presten serveis relacionats amb la web i aquells altres col·laboradors a les pàgines web o aplicacions mòbils dels quals allotgam els nostres serveis. POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L., es compromet a signar un acord amb ells pel qual s’obliguen a complir la normativa europea de privacitat de dades.

Drets

Els nostres usuaris tenen dret a accedir, rectificar, limitar el tractament i suprimir les seves dades, així com altres drets tal com s’especifiquen a la informació addicional.

 

 

Informació addicional de protecció de dades

1. Responsable

El responsable del seu tractament de dades personals és POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L., que duu a terme l’activitat de serveis de salut i relacionats que s’ofereixen a través de la nostra pàgina web.

2. Finalitat del tractament

Les dades dels usuaris que recopilam a www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) són els necessaris per donar resposta a consultes fetes a través d’aquesta web, així com les relatives citacions, pressupostos, promocions, serveis, etc.

Els nostres usuaris ens faciliten de manera voluntària les seves dades mitjançant el registre a la nostra pàgina web a través del formulari de consulta o contacte a POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.

Tractarem les seves dades per a la prestació d’activitat de serveis de salut, etc. En cap cas no durem a terme decisions automatitzades sense intervenció humana, excepte que ho autoritzi expressament.

3. Legitimació del tractament

Les seves dades es tracten per atendre la seva consulta web, a partir del consentiment que ens ha atorgat. En el cas de negativa a tractar les seves dades, no podrem prestar-li el nostre servei.

4. Conservació

www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) conservaram les seves dades mentre les necessitam per a la prestació dels serveis o fins que ens sol·liciti la seva oposició de conformitat amb el que s’estableix a l’apartat “Drets” d’aquesta política de privacitat.

5. Destinataris

Les seves dades es podran comunicar a alguns proveïdors de POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L. que ens presten serveis relacionats amb la web. POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L. es compromet a signar un acord amb ells pel qual s’obliguen a complir la normativa europea de privacitat de dades. Aquests proveïdors només poden utilitzar les seves dades per proporcionar els serveis corresponents. Per tant, no poden utilitzar aquesta informació per a les seves pròpies finalitats o cedir-les a tercers.

6. Drets

  • Dret d’accés: aquest dret li permet conèixer quines dades personals té POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L. com a responsable del fitxer o tractament CONSULTES WEB.
  • Dret de rectificació: aquest dret li permet sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Dret de supressió: aquest dret li permet la supressió de les seves dades quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • Dret de limitació del tractament: aquest dret li permet sol·licitar al responsable que se suspengui el tractament de dades quan a) impugni l’exactitud d’aquestes, mentre el responsable verifica aquesta exactitud i b) en aquells casos en què vostè exerceixi el dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. Aquest dret també li permet sol·licitar-nos que conservam les seves dades personals quan a) el tractament de dades sigui il·lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús o b) ja no necessitam les dades per a les finalitats del tractament, però l’interessat sí que els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: aquest dret li permet oposar-se al tractament quan existeixin motius fonamentats per fer-ho relacionats amb la seva situació personal o bé oposar-se a les accions de prospecció comercial. Deixarem de tractar les dades, llevat que el tractament obeeixi a motius legítims o a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: aquest dret li permet sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Aquest dret li permet rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
  • Dret a revocar el consentiment: aquest dret li permet revocar el consentiment atorgat, en qualsevol moment.

  L’exercici d’aquests drets és totalment gratuït i accessible. Podrà exercir aquests drets enviant la seva sol·licitud al DPD lopd@www.Gruppoliclinica.es o mitjançant un correu ordinari a:

  POLICLÍNICA NTRA.
  SRA. DEL ROSARIO, S.L. CIF B07266265

  VIA ROMANA, S/N, C.P.
  07800 EIVISSA (ILLES BALEARS).

  Així mateix, podrà presentar una reclamació (si considerés que el tractament de les dades personals no s’ajusta a la finalitat o és desproporcionat) davant de l’autoritat de control de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. www.aepd.es o Cl. Jorge Juan, 6 28001 Madrid. 901 100 099 – 912 663 517.

  PROPIETAT
  INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta, així com dels seus logotips i dissenys, i queden reservats tots els drets d’ús. De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. Queda prohibida la reproducció, distribució de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web amb finalitats comercials, en qualsevol suport o per mitjà tècnic, sense autorització de www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.). Igualment, es reserva el dret a realitzar els canvis que es considerin oportuns i a suprimir o afegir continguts al portal. En cas que es disposessin enllaços o hiperenllaços a altres llocs d’internet, www.Gruppoliclinica.es no se’n fa responsable ni en controlarà els continguts.

  RESPONSABILITAT
  I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es poguessin produir, com ara transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, manca de disponibilitat temporal del portal, etc.

  DRET D’EXCLUSIÓ: www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) es reserva el dret a denegar o retirar el dret d’accés al portal o als seus serveis, sense que hi hagi un preavís, a instàncies pròpies o d’un tercer per a l’usuari que incompleixi les condicions generals d’ús del portal.

  DURADA I FINALITZACIÓ: la prestació del servei del Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. Aquest portal està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte a les Condicions particulars corresponents.

  LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: aquesta web d’internet sota el domini www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) opera legalment establerta al territori nacional (Espanya), en compliment de la legislació vigent.

  A més de per la normativa referenciada en aquest document, www.Gruppoliclinica.es (POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.) i l’usuari acudiran en cas de conflicte als jutjats i tribunals de les ILLES BALEARS.

  Aquesta Política de privacitat i protecció de dades pot ser objecte d’actualització.

  PAGAMENT SEGUR

  A través del protocol SSL.

  Pagament amb targetes

  La plataforma de pagament per targeta de crèdit que hem seleccionat és un dels mètodes de pagament més segurs i avançats d’internet.

  Els usuaris l’utilitzen diàriament per efectuar els seus pagaments en línia de bons de serveis (fisioteràpia, rehabilitació, etc.).

  Les dades introduïdes de les targetes de crèdit no estaran a cap base de dades i el seu ús o control serà responsabilitat de Bankia, encarregat de la gestió del cobrament mitjançant passarel·la de pagament.

  Protecció de dades de caràcter personal.

  S’informa al client que les dades recollides als formularis d’aquest lloc web podrien passar a formar part d’un fitxer automatitzat, responsabilitat de POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.

  La finalitat del tractament serà el control d’accessos i l’enviament d’informació que l’empresa consideri d’interès per al client, sobre serveis propis i d’empreses del seu grup.

  L’usuari podrà fer valer en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels quals sigui titular, mitjançant la notificació escrita a la nostra adreça electrònica (lopd@Gruppoliclinica.com) de conformitat amb el que s’estableix al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 27 D’ABRIL DE 2016, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES FÍSIQUES PEL QUE FA AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I A LA LLIURE CIRCULACIÓ D’AQUESTES DADES I LA LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS.

  Per a més informació al respecte, posi’s en contacte amb l’empresa.

  Dades fiscals

  En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades d’identificació de l’empresa:

  CIF: B07266265

CANAL ÈTIC O DE DENÚNCIES INTERNES

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. és el responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb allò que es disposa al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitats del tractament: per a què tractam les seves dades personals?

Per a la gestió adequada del nostre sistema intern d’informació o canal ètic, tramitant les corresponents irregularitats notificades a través d’aquest, i decidint sobre la procedència d’iniciar una investigació, a fi de detectar possibles delictes i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat a POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U., així com per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa interna o externa de l’entitat.

Legitimació del tractament: per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Basant-nos en l’obligació legal establerta als articles 10 i 13 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, de disposar d’aquests sistemes interns d’informació (article 6.1.c RGPD).

Reserva de la seva identitat:

De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 2/2023, l’informam que la seva identitat serà en tot cas reservada i que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixin els fets relatats ni a tercers.

Criteris de conservació de les dades: durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Conservarem les seves dades durant un termini màxim de tres mesos després de la notificació de la irregularitat si els fets no haguessin estat provats i sempre que no resultin necessaris per a altres finalitats o a efectes probatoris del control i la supervisió deguts en la prevenció de delictes. En cas que els fets sí que resultessin provats o amb indicis suficients, les dades es conservaran sempre que sigui necessari per a l’exercici per part de l’entitat dels seus drets davant dels tribunals de justícia, i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne l’anonimització o la destrucció total.

Comunicació de les dades: a qui facilitam les seves dades personals?

Exceptuant obligació legal, només es comunicaran les seves dades a les següents categories de destinataris:

 • Jutjats i tribunals, així com altres possibles òrgans de resolució de conflictes.
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat.
 • Notaris i registradors.

Amb els proveïdors que hagin d’accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que els hàgim contractat o que pel propi funcionament dels nostres serveis electrònics (pàgina web i correus electrònics) puguin tenir accés a determinades dades personals, tenim subscrits els contractes de confidencialitat i d’encàrrec de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat (article 28.3 RGPD).

Drets que l’assisteixen: quins són els seus drets de conformitat amb el RGPD?

 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. VIA ROMANA, s/n – 07800 Eivissa (Illes Balears)