AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U., responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra disposició legal s’hi apliqui.

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es considera suficient la publicació al lloc web de POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U..

1. DADES IDENTIFICADORES

Nom del domini: www.grupopoliclinica.es/ Nom comercial: Policlínica

Denominació social: POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. NIF: B07266265

Domicili social: VÍA ROMANA, S/N, C.P. 07800 IBIZA (ILLES BALEARS), Telèfon: +34 971 30 19 16

E-mail: lopd@www.grupopoliclinica.es

Registro Mercantil de Eivissa, inscrito el 06/04/2020, Tomo 347, Libro 345, Folio 99, Sección 8, Hoja 165, Inscripción 43

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.grupopoliclinica.es/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic lopd@www.grupopoliclinica.es.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa o, si ho té, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l’accés a ells.

Ús de Cookies

Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les autoritats competents del contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de l’obligació.

CANAL ÈTIC O DE DENÚNCIES INTERNES

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. és el responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb allò que es disposa al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitats del tractament: per a què tractam les seves dades personals?

Per a la gestió adequada del nostre sistema intern d’informació o canal ètic, tramitant les corresponents irregularitats notificades a través d’aquest, i decidint sobre la procedència d’iniciar una investigació, a fi de detectar possibles delictes i prevenir la imposició de qualsevol tipus de responsabilitat a POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U., així com per evitar qualsevol tipus de conducta contrària a la normativa interna o externa de l’entitat.

Legitimació del tractament: per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Basant-nos en l’obligació legal establerta als articles 10 i 13 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, de disposar d’aquests sistemes interns d’informació (article 6.1.c RGPD).

Reserva de la seva identitat:

De conformitat amb l’article 31.1 de la Llei 2/2023, l’informam que la seva identitat serà en tot cas reservada i que no es comunicarà a les persones a les quals es refereixin els fets relatats ni a tercers.

Criteris de conservació de les dades: durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Conservarem les seves dades durant un termini màxim de tres mesos després de la notificació de la irregularitat si els fets no haguessin estat provats i sempre que no resultin necessaris per a altres finalitats o a efectes probatoris del control i la supervisió deguts en la prevenció de delictes. En cas que els fets sí que resultessin provats o amb indicis suficients, les dades es conservaran sempre que sigui necessari per a l’exercici per part de l’entitat dels seus drets davant dels tribunals de justícia, i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne l’anonimització o la destrucció total.

Comunicació de les dades: a qui facilitam les seves dades personals?

Exceptuant obligació legal, només es comunicaran les seves dades a les següents categories de destinataris:

  • Jutjats i tribunals, així com altres possibles òrgans de resolució de conflictes.
  • Forces i cossos de seguretat de l’Estat.
  • Notaris i registradors.

Amb els proveïdors que hagin d’accedir a les seves dades personals per a la prestació dels serveis que els hàgim contractat o que pel propi funcionament dels nostres serveis electrònics (pàgina web i correus electrònics) puguin tenir accés a determinades dades personals, tenim subscrits els contractes de confidencialitat i d’encàrrec de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat (article 28.3 RGPD).

Drets que l’assisteixen: quins són els seus drets de conformitat amb el RGPD?

  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. VIA ROMANA, s/n – 07800 Eivissa (Illes Balears)