Informació sobre el tractament de dades personals

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

PACIENTS CENTRE SANITARI: gestió de l’ assistència sanitària als pacients

Finalitats del tractament: gestió i control sanitari, historial clínic, altres finalitats: prestació d’ assistència sanitària incloent la gestió dels serveis sanitaris i d’ administració del centre que impliquin la mateixa: manteniment historial clínic, cites, emissió de justificants, atenció de consultes, atenció d’ incidències, enquestes d’ opinió, etc.

Legitimació del tractament: per a l’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat (article 6.1.b GDPR) per ser necessari per a finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari així com la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària (article 9.2.h GDPR)

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR.

Criteris de conservació de les dades: conservats mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la custòdia.

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei.

Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

Font de procedència de les dades: el mateix interessat o el seu representant legal, entitat privada Categories de dades:

 • Dades identificatives: Dni/NIF/NIE/passaport, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, imatge, núm. de SS.SS. o mutualitat, targeta sanitària, marques físiques
 • Categories especials: Salut Altres dades tipificades:
 • Característiques personals (personalitat o comportament), característiques personals

HISTORIAL RADIOLÒGIC: digitalització de radiografies de pacients per al seu diagnòstic i tractament

Fins del tractament: gestió i control sanitari, historial clínic,

Legitimació del tractament: per a l’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat (article 6.1.b GDPR)
per ser necessari per a finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament
de tipus sanitari així com la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària (article 9.2.h GDPR). 

 

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR.

Criteris de conservació de les dades: conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia.

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei. Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

Font de procedència de les dades: el mateix interessat o el seu representant legal, entitat privada.

Categories de dades:

 • Dades identificatives: Imatge
 • Categories especials: Salut Altres dades tipificades:
 • Característiques personals

REVISIONS MÈDIQUES: gestió de revisions mèdiques

Fins del tractament: gestió i control sanitari, historial clínic

Legitimació del tractament: GDPR arts:

6.1.b) tractament és necessari per a l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per a l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals.

9.2.h)tractament necessari per a fins de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d’ assistència o tractament de tipus sanitari així com la gestió dels sistemes i serveis d’ assistència sanitària.

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR

Criteris de conservació de les dades: conservats mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la custòdia

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei. Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

PROVES PSICOTÈCNIQUES PERMÍS DE CONDUIR: gestió de les dades personals de l’ interessat per tramitar i gestionar la seva inscripció i realització a les proves psicotècniques necessàries per a l’ obtenció del permís de conduir i la seva posterior avaluació

Fins del tractament: gestió i control sanitari Legitimació del tractament: per a l’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat (article 6.1.b GDPR) per a finalitats de diagnòstic mèdic, en aquest cas avaluació de la capacitat de l’aspirant (9.2.h GDPR).

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR

Criteris de conservació de les dades: conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei. Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

HISTORIAL CLÍNIC: gestió i administració de dades de salut

Fins del tractament: investigació epidemiològica i activitats anàlogues, gestió i control sanitari, historial clínic

Legitimació del tractament: per a l’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat (article 6.1.b GDPR)

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR

Criteris de conservació de les dades: conservats durant no més temps del necessari per assolir els fins, conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei. Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

HISTORIAL PSICOLÒGIC: gestió i administració de dades psicològiques

Fins del tractament: investigació epidemiològica i activitats anàlogues, gestió i control sanitari, historial clínic Legitimació del tractament: per a l’execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat (article 6.1.b GDPR)

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR

Criteris de conservació de les dades: conservats durant no més temps del necessari per assolir els fins, conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei. Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

CONTACTES (SALUT): comunicació, informació i gestió sobre productes i serveis. inclou contactes web i xarxes socials amb informació sensible (dades de salut)

Fins del tractament: publicitat i prospecció comercial

Legitimació del tractament: consentiment explícit per a fins determinats (article 6.1.a GDPR)

 • Excepció per a categories especials de dades: Tractament il·lícit sense donar-se cap de les excepcions de l’article 9.2 GDPR

Criteris de conservació de les dades: conservats durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia

Comunicació de les dades: Amb el consentiment explícit de l’ interessat, se cediran de dades a altres empreses del Grup i no per a finalitats administratives internes i a altres professionals sanitaris i a altres empreses per garantir una adequada prestació del servei. Amb els tercers als quals es poden facilitar dades, el Responsable té, en els casos necessaris, subscrits els corresponents contractes d’ encarregat de tractament.

Per facilitar el pagament de l’ asseguradora dels serveis assistencials prestats al pacient, podria ser necessari una transferència internacional de dades que es realitzaria també amb el consentiment explícit del pacient i amb totes les garanties previstes en la normativa vigent.

DRETS I DADES DE CONTACTE

Drets que assisteixen a l’ interessat:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, quan el tractament es basi en el consentiment de l’ interessat.
 • Dret d’ accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

POLICLÍNICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO, S.L.U. VIA ROMANA, s/n – 07800 Eivissa (Illes Balears). E-mail:

dpo@tecnolawyer.com