Neurocirurgia

Comptam amb l’únic servei de neurocirurgia que existeix avui a Eivissa. El nostre excel·lent equipament permet l’aplicació de les tècniques més avançades.

Els nostres professionals reben formació permanent per garantir un servei de qualitat.

Derivada d’aquesta Unitat hi ha la nostra Unitat de Columna, en la qual es diagnostiquen tots els problemes de columna, per després ser tractats convenientment en aquesta Unitat o ser derivats a una altra, segons la patologia, com a la nostra Unitat del Dolor.

Us oferim una informació més detallada i sobre el dia a dia sobre la Unitat de Neurocirurgia en el blog www.neurocirugiaibiza.com

Catàleg de serveis

Especialistes

  • Dr. John Fernando Malca Balcazar
  • Dr. Patrick Bartschi
  • Dr. Jose Gonçalo de Oliveira Machado
  • Dr. Pedro Llinás Amengual
  • Dra. Elsa González Pérez
  • Dr. Alberto Castro Torres