Anestesiologia i reanimació

L’anestesiologia i reanimació és l’especialitat mèdica que té com a objectius l’estudi, la docència, la recerca i l’aplicació de:

a) Mètodes i tècniques per insensibilitzar el pacient al dolor i protegir-lo de l’agressió abans, durant i després de qualsevol intervenció quirúrgica i obstètrica, d’exploracions diagnòstiques i de traumatismes.

b) Manteniment de les funcions vitals en qualsevol de les condicions esmentades i en els pacients donants d’òrgans.

c) Tractament de pacients les funcions vitals dels quals estan greument compromeses i mantenir les mesures terapèutiques fins que se superi la situació de risc vital d’aquestes funcions.

d) Tractament del dolor de qualsevol etiologia, tant aguda com crònica.

e) Reanimació al lloc de l’accident i evacuació d’accidentats o pacients en situació crítica.

Catàleg de serveis

Especialistes

  • Dr. Alejandro Alarcón Bozal
  • Dr. Pedro Miguel Gonzalez Capote
  • Dra. Francisca Ragusa
  • Ziortza Landaluze Bueno
  • Dra. Anaís López
  • Dr. Jordi Parera Lopez
  • Dr. Cristian Hernández Delgado
  • Dr. Alberto Hernández Martínez
  • Dr. Luciano Jesús Ramírez

Documents i preparació de proves