Anatomía Patològica

L’anatomia patològica s’encarrega de l’estudi macro- i microscòpic de les biòpsies que es generen en l’activitat mèdica provinent de la sala d’operacions així com de les diferents consultes de les especialitats que existeixen en la clínica (biòpsies de pell, ginecològiques, maxil·lofacial, digestiu, otorrinolaringologia, etc.). A part d’aquestes biòpsies, n’hi ha que s’estudien intraoperatòriament en el mateix acte quirúrgic perquè el cirurgià, amb el diagnòstic del patòleg, adopti una actitud durant l’acte operatori (són les anomenades biòpsies intraoperatòries).

A més, l’anatomia patològica s’encarrega de l’estudi de les citologies tant d’embassaments, com de puncions. La major de l’activitat citològica correspon les citologies ginecològiques per al cribatge del càncer cervical.

Finalment, també es fan necròpsies (autòpsies) de fetus que pateixin malformacions o altres malalties i han nascut morts abans del part, per conèixer les causes de l’òbit.

Catàleg de serveis

Especialistes

  • Dr. Monaco Velasquez Villarroel

Documents i preparació de proves