Anatomía Patològica - Grupo Policlínica
Grupo Policlinia. Hospital en Ibiza

L’anatomia patològica s’encarrega de l’estudi macro- i microscòpic de les biòpsies que es generen en l’activitat mèdica provinent de la sala d’operacions així com de les diferents consultes de les especialitats que existeixen en la clínica (biòpsies de pell, ginecològiques, maxil·lofacial, digestiu, otorrinolaringologia, etc.). A part d’aquestes biòpsies, n’hi ha que s’estudien intraoperatòriament en el mateix acte quirúrgic perquè el cirurgià, amb el diagnòstic del patòleg, adopti una actitud durant l’acte operatori (són les anomenades biòpsies intraoperatòries).

A més, l’anatomia patològica s’encarrega de l’estudi de les citologies tant d’embassaments, com de puncions. La major de l’activitat citològica correspon les citologies ginecològiques per al cribatge del càncer cervical.

Finalment, també es fan necròpsies (autòpsies) de fetus que pateixin malformacions o altres malalties i han nascut morts abans del part, per conèixer les causes de l’òbit.

Catàleg de serveis

  • Patologia quirúrgica general
  • Patologia quirúrgica especial (totes les especialitats medicoquirúrgiques incloent-hi neuropatologia)
  • Biòpsies intraoperatòries
  • Citologia exfoliativa cervicovaginal, de líquids i embassaments
  • Punció aspiració amb agulla fina d’òrgans superficials i profunds
  • Consultors experts per a segones opinions
  • Immunohistoquímica (diagnòstica i pronòstica)

Especialistas