Prostatectomia Radical amb Da Vinci 1

Prostatectomia Radical amb Da Vinci

(TRACTAMENT DE CÀNCER DE PRÒSTATA)

La prostatectomia radical amb el sistema da Vinci en Grupo Policlínica representa la cúspide de la cirurgia urològica de precisió. Els nostres especialistes, amb una profunda experiència en cirurgies robòtiques, apliquen aquesta tècnica revolucionària per a tractar el càncer de pròstata, aconseguint una recuperació més ràpida i menys invasiva per al pacient.

En el nostre centre, el pacient és el cor de l’atenció mèdica;oferim assistència completa en diversos idiomes per a assegurar una comunicació clara i directa durant tota la seva estada. A més, facilitem els serveis d’un assistent personal per a guiar al pacient a través de cada etapa del tractament.

Conscients de les necessitats que sorgeixen durant el tractament mèdic, brindem serveis addicionals per a assegurar el màxim confort i conveniència. Això inclou dietes personalitzades concordes a les necessitats postoperatòries, gestió d’allotjaments, serveis turístics per a acompanyants, i transport adaptat, des de cotxes de lloguer fins a ambulàncies especialitzades.

Els nostres uròlegs compten amb més de 15 anys d’experiència en el maneig del robot Da Vinci.

Prostatectomia Radical amb Da Vinci 2

L’operació de càncer de pròstata (prostatectomía radical) és considerada una cirurgia d’alta complexitat i el fet de poder-la dur a terme mitjançant tecnologia robòtica d’última generació, Robot Dona – Vinci Xi aporta multitud d’avantatges al procés quirúrgic, tant en la fase d’execució de la cirurgia, facilitant i potenciant la destresa i precisió del cirurgià, com en la fase de recuperació del pacient, comparant-lo amb tècniques no robòtiques més convencionals com són la cirurgia oberta o la cirurgia laparoscòpica.

Beneficis de la cirurgia robòtica per al cirurgià:

 • Major grau de precisió i rang de moviments (demolitivo – reconstructiu).
 • Eliminació del tremolor fisiològic.
 • Visualització real tridimensional del camp operatori.
 • Major accessibilitat a plans anatòmics profunds.
 • Major radicalitat en l’extirpació tumoral.
 • Reducció de les probabilitats d’error.
Prostatectomia Radical amb Da Vinci 3
Prostatectomia Radical amb Da Vinci 4

Avantatges que aporta al pacient:

 • Postoperatori menys dolorós.
 • Menor risc de complicacions.
 • Disminució del risc d’infeccions.
 • Cicatrius molt petites (millora estètica).
 • Disminució dels efectes secundaris (incontinència – impotència)
 • Menor temps d’hospitalització.
 • Menor risc de sagnat (menys transfusions)
 • Procés de recuperació més curt.
 • Ràpida incorporació a l’activitat diària habitual.

Sistema Robot Da Vinci

El Robot Dona-Vinci Xi, considerat l’instrument quirúrgic d’alta tecnologia més sofisticat i evolucionat que existeix avui dia en el món, és una gran plataforma robòtica creada i dissenyada per a ampliar i millorar les capacitats del cirurgià permetent-li dur a terme la cirurgia amb un grau de precisió mil·limètrica, alhora que li possibilita efectuar procediments quirúrgics complexos a través d’un grau d’invasió mínima.

El cirurgià realitza unes petites incisions en la part inferior de la paret abdominal (4-5), aquests petits orificis són els que el robot utilitza com a ports d’accés.

El cirurgià ajudant, posicionat al costat del pacient, és el que ajudarà a alinear els braços robòtics amb els ports d’accés, alhora que s’encarregarà de supervisar i inserir el material i pincería en els seus extrems. A partir d’aquest moment, és el cirurgià que realitza la intervenció el que des de la consola de control (dins del propi quiròfan) guia i manipula per control remot tots els moviments del robot, seqüenciant així els diferents passos de la cirurgia per a aconseguir dur a terme l’extirpació de la pròstata amb el mínim mal col·lateral possible (respectant al màxim les estructures de voltant, especialment nervis i vasos sanguinis).

En finalitzar la cirurgia es retira el teixit extirpat a través d’una d’aquestes mini incisions lleugerament ampliades i es procedeix al tancament de les mateixes amb un punt de sutura i un petit apòsit compressiu.

Aquest procediment es duu a terme amb anestèsia general

Entre 2 – 4 hores (variant en funció de la grandària de la pròstata i de les dificultats que es puguin presentar).

S’instaura pauta analgèsica durant el postoperatori immediat.

Entre 48 – 72 hores.

Ràpida, entre 1- 2 setmanes.

En el moment de rebre l’alta pot ser que hagi de continuar portant un catèter sonda durant uns dies (6 – 8).

Prostatectomia Radical amb Da Vinci 8
Contacti amb el nostre Departament Internacional:

POLICLÍNICA NTRA.SRA. DEL ROSARIO SLU és el responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018. , de 5 de desembre, (LOPDGDD), per la qual cosa es facilita la següent informació de tractament:

Finalitats i licitud del tractament:

 • Per a la prestació de l'assistència sanitària i la correcta gestió dels serveis assistencials i administratius necessaris per a la mateixa (manteniment de la història clínica, cites, revisions, expedició de certificats d'assistència d'acord amb la normativa, gestió de comunicacions amb pacients, etc.). etc.), sobre la base de l'art. 6.1.b GDPR, per a l'execució d'un contracte o precontracte del qual l'interessat sigui part i que, en el tractament de dades relatives a la salut, estigui cobert per l'excepció prevista a l'art. 9.2.h GDPR, ja que el tractament és necessari a efectes de medicina preventiva o del treball, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d'atenció o tractament sanitari o social o gestió dels sistemes sanitaris i d'atenció social i serveis.
 • Per a la facturació, cobrament i comptabilitat dels nostres serveis, per al compliment de les nostres obligacions legals, d'acord amb l'art. 6.1.c RGPD.
  Criteris de conservació de dades: Les dades es conservaran durant no més temps del necessari per complir amb la finalitat del tractament o durant el temps exigit per llei i, quan ja no siguin necessaris per a aquesta finalitat, s'eliminaran amb les mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimat o la destrucció total de les dades. les dades.
  Comunicació de dades: A les finalitats anteriorment exposades, l'usuari consent la cessió de les seves dades personals a empreses del Grup Policlínica (EIVICONSULTA, SLU , CLINICA PREMIUM IBIZA, SLU , CLINICA VILAPARC, SLU i LOGISTICA PRODUCTOS SANITARIOS, SLU ) , companyies d'assegurances i altres entitats autoritzades per llei.
 • Drets de l'interessat: En qualsevol moment, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat i cancel·lació de les seves dades, així com el dret a limitar o oposar-se al tractament, dirigint-se a POLICLÍNICA NTRA.SRA.DEL ROSARIO SLU, per correu electrònic: lopd@grupopoliclinica.es o info@grupopoliclinica.es o per correu postal: POLICLÍNICA NTRA.SRA. DEL ROSARIO SLU, VIA ROMANA S/N CP 07800, EIVISSA (ILLES BALEARS). També té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: lopd@www.grupopoliclinica.es. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@tecnolawyer.com