Estàs en llista d'espera?

Les llistes d’espera poden ser molt llargues i posar en risc la salut i la qualitat de vida dels pacients. Si vostè està en llista d’espera i vols veure a un especialista, fer-te una prova diagnòstica, o una intervenció quirúrgica, volem ajudar-lo!

Per al Grup Policlínica, la nostra prioritat és la teva salut. Volem donar-li una atenció ràpida, personalitzada, i eficaç.

Per tant, si et trobes en llista d’espera, noltros li oferim el següent:

No esperi que a sigui massa tard!