Mesures de prevenció de la COVID-19

Si heu de venir als nostres centres:

Mesures de prevenció de la COVID-19 1

Restricció de visites a pacients ingressats a l’hospital

Durant el període de pandèmia i fins que la situació epidemiològica millori, queden restringides les visites als nostres pacients ingressats en aquest hospital.

Durant l’ingrés, de manera periòdica, el nostre personal sanitari telefonarà a un familiar per informar-lo sobre l’evolució del malalt, en el número facilitat i en la franja horària compresa entre les 13 i les 15 h.

Podeu contactar telefònicament amb el vostre familiar ingressat telefonant al 971301916 i marcant com a extensió el número d’habitació.

Mesures de prevenció de la COVID-19 2

Lliurament d’objectes personals a pacients ingressats

(Us recomanam encaridament que hi inclogueu un telèfon mòbil i un carregador.)

En cas que el vostre familiar ingressat empitjori, un metge us n’informarà i, en la mesura del possible, es facilitarà l’acompanyament d’un familiar, que haurà de ser, preferentment, menor de 60 anys, no estar embarassada ni tenir immunosupressió o patologies cròniques. És important que identifiqueu aquesta persona.

Som conscients que aquestes mesures són dures, però necessàries per a la seguretat i el bé de tots. Agraïm la vostra comprensió i confiam a tornar aviat a la normalitat.