Mesures De Prevenció De La COVID-19 - Grupo Policlínica
Grupo Policlinia. Hospital en Ibiza
  • Telefon cites
   Dilluns a Divendres (8:00 – 21:00)
   Dissabte (8:00 – 14:00)

Si heu de venir als nostres centres

 • És imprescindible que aneu a la cita amb la vostra pròpia mascareta.
 • Sigau puntual per evitar aglomeracions.
 • Veniu-hi sense acompanyant, llevat de casos excepcionals.
 • Si teniu símptomes respiratoris, febre o tos seca, avisau el vostre especialista i demanau una cita telefònica.
 • S’exigirà la higiene de les mans durant tot el procés assistencial.
 • Si heu tingut contacte amb un pacient amb COVID-19, comunicau-ho al nostre personal abans d’anar a la cita.
 • Veniu-hi amb el mínim de roba i objectes personals.
Medidas de prevención de covid-19

Restricció de visites a pacients ingressats a l’hospital

Durant el període de pandèmia i fins que la situació epidemiològica millori, queden restringides les visites als nostres pacients ingressats en aquest hospital.

Durant l’ingrés, de manera periòdica, el nostre personal sanitari telefonarà a un familiar per informar-lo sobre l’evolució del malalt, en el número facilitat i en la franja horària compresa entre les 13 i les 15 h.

Podeu contactar telefònicament amb el vostre familiar ingressat telefonant al 971301916 i marcant com a extensió el número d’habitació.

Lliurament d’objectes personals a pacients ingressats

(Us recomanam encaridament que hi inclogueu un telèfon mòbil i un carregador.)

 • El conjunt dels objectes ha de tenir una mida raonable. (Teniu en compte que el vostre familiar haurà de poder dur ell mateix aquests objectes quan rebi l’alta de l’hospital.)
 • No s’admeten aliments.
 • Els objectes han d’anar en una capsa o bossa en què s’indiqui el nom i els llinatges i el número d’habitació.
 • La recollida es fa a la recepció principal de l’hospital.

En cas que el vostre familiar ingressat empitjori, un metge us n’informarà i, en la mesura del possible, es facilitarà l’acompanyament d’un familiar, que haurà de ser, preferentment, menor de 60 anys, no estar embarassada ni tenir immunosupressió o patologies cròniques. És important que identifiqueu aquesta persona.

Som conscients que aquestes mesures són dures, però necessàries per a la seguretat i el bé de tots. Agraïm la vostra comprensió i confiam a tornar aviat a la normalitat.

Medidas de prevención de covid-19