Traumatologia infantil

La traumatologia infantil és molt important, perquè els problemes que presenta un menor són molt particulars i han de ser tractats de manera diferent dels d’un adult.

L’ortopèdia i la traumatologia infantils tracten les lesions traumàtiques dels infants, com fractures derivades d’accidents, i s’adeqüen al tipus de lesió, l’edat del menor i les complicacions o lesions derivades. Tanmateix, a més, hi ha una sèrie de malalties relacionades amb el creixement, que només afecten infants: lesions de maluc, creixement dels ossos, extremitats, problemes congènits, etc. L’atenció específica d’aquests problemes des d’una edat primerenca n’evita altres de més greus en el futur.

LA POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO US RECOMANA QUE VISITEU EL TRAUMATÒLEG INFANTIL DURANT EL CREIXEMENT DE L’INFANT

A la Policlínica Nuestra Señora del Rosario es presta especial atenció a les variacions en el creixement de l’infant, perquè s’estudiïn des d’edats molt primerenques i es resolgui el problema de la manera adequada. Comptam amb un ecògraf (ultrasò de maluc) per fer una prova al nounat mitjançant la qual es pot descartar qualsevol anomalia en el maluc. (Actualment, el 3% de la població pateix algun tipus de malformació en el maluc, en diferents graus de gravetat.) La prova, ràpida i totalment indolora, no suposa cap tipus de risc per al bebè. Els avantatges de poder diagnosticar aquestes deformacions en un nounat són poder administrar un tractament simple i eficaç i sense cirurgies, en comparació amb les complicacions que es podria trobar en el futur, com la inevitable cirurgia i la disminució de les probabilitats de corregir totalment el problema.

Especialistes

  • Dr. Franklin Lokiec

Documents i preparació de proves