Pneumologia

La nostra Unitat de Pneumologia atén pacients amb patologia pulmonar.

Derivada d’aquesta Unitat, comptam amb una Unitat del Son, en la qual es tracten els trastorns del son, de manera que es millora moltíssim la qualitat de vida del pacient i es prevenen altres malalties de major grau.

A més, derivat també d’aquesta Unitat, comptam amb el nostre Programa de Rehabilitació Respiratòria per a pacients amb MPOC o malaltia obstructiva crònica.

Catàleg de serveis

Especialistes

  • Dra . Marisela Carrasquilla
  • Dr. Alvaro de Astorza Vergara
  • Dr. Antonio Cascales Garcia

Documents i preparació de proves