Patologia de Mames

La nostra Unitat de Patologia Mamària està formada per un equip de cirurgians, ginecòlegs, radiòlegs i oncòlegs que aborden les malalties de la mama de manera multidisciplinària.

Aquest abordatge en equip suposa major agilitat en les proves i els tractaments i gran precisió en els diagnòstics.

Comptam amb un equipament modern i de mínima invasió que garanteix gran efectivitat en les proves que realitzam:

T'han diagnosticat Càncer de Mama?

En primer lloc, volem transmetre’t serenitat i confiança. El nostre equip mèdic determinarà les proves necessàries per avaluar el teu cas de manera personalitzada. Aquestes proves es programaran amb rapidesa.

Una vegada feta tota la valoració, el nostre equip t’assignarà el millor tractament, de manera que sempre es triarà el menys agressiu i més eficaç.

Moltes vegades no és necessari extirpar tota la mama afectada. En cas que sigui necessari, comptam amb un equip de cirurgia plàstica que valorarà la possibilitat de reconstrucció mamària en el mateix acte quirúrgic.

Especialistes

 • Dr. Rodrigo Mojica Torres
 • Dra. Karennt Kristiamm Querales Moreno
 • Dra. Valeria Paula Ulloa
 • Dra. Maria Julia Zanini Mangialardi
 • Dr. Miguel Torres Costa
 • Dr. Jordi Boned López
 • Dra. Gisele Guadalupe Ledesma
 • Dra. Paula Martínez Pérez
 • Dra. Alexia Arbós Ruiz
 • Dr. Bruno Calabresse
 • Dr. Jordi Muchart Masaller
 • Dra. Elisa Burgos Osuna
 • Dr. Javier Mota
 • Dr. José Torres
 • Dra. Gabriela Sicco
 • Dra. Gema Rodriguez Diez
 • Dr. Mario Ronquete Cierto
 • Dr. Francisco J.Vilas San Julian

Documents i preparació de proves