Patologia De Mames - Grupo Policlínica
Grupo Policlinia. Hospital en Ibiza
    • Telefon cites
      Dilluns a Divendres (8:00 – 21:00)
      Dissabte (8:00 – 14:00)

La nostra Unitat de Patologia Mamària està formada per un equip de cirurgians, ginecòlegs, radiòlegs i oncòlegs que aborden les malalties de la mama de manera multidisciplinària.

Aquest abordatge en equip suposa major agilitat en les proves i els tractaments i gran precisió en els diagnòstics.

Comptam amb un equipament modern i de mínima invasió que garanteix gran efectivitat en les proves que realitzam:

– Mamògraf digital d’última generació.

– Taula de biòpsies de mama guiada per estereotàxia.

– Ecògrafs optimitzats per a l’estudi de la mama.

– Ressonància magnètica.

T’HAN DIAGNOSTICAT CÀNCER DE MAMA? 

En primer lloc, volem transmetre’t serenitat i confiança. El nostre equip mèdic determinarà les proves necessàries per avaluar el teu cas de manera personalitzada. Aquestes proves es programaran amb rapidesa.

Una vegada feta tota la valoració, el nostre equip t’assignarà el millor tractament, de manera que sempre es triarà el menys agressiu i més eficaç.

Moltes vegades no és necessari extirpar tota la mama afectada. En cas que sigui necessari, comptam amb un equip de cirurgia plàstica que valorarà la possibilitat de reconstrucció mamària en el mateix acte quirúrgic.

Especialistas