Medicina Nuclear

La medicina nuclear és una branca mèdica dedicada, principalment, al diagnòstic de malalties mitjançant l’ús de substàncies marcades amb radioisòtops. A diferència d’altres branques, com potser la radiologia, la medicina nuclear estudia la part funcional dels teixits, que permet detectar comportaments metabòlics anòmals durant les primeres etapes de la malaltia -d’aquí la importància d’un diagnòstic precoç del càncer.

A més a més del càncer, la medicina nuclear és també molt important en el diagnòstic, el tractament, i el seguiment d’altres patologies, ja puguin ser cardíaques, gastrointestinals o neurològiques, entre altres. També, permet avaluar la reacció a un tractament una vegada aquesta ha començat.

Situada a la Clínica Vila Parc, la nostra Unitat de Medicina nuclear compta amb un PET-TC, un equip que uneix dues tecnologies dins una mateixa prova: Tomografia per emissió de Positrons (PET) + Tomografia Assistida per ordinador (TC).

Especialistes

  • Sra. Laura Pujol Gallego
  • Sr. Tomás Isidoro Palmerín
  • Lda. Margalida Galmes Vellibre
  • Dra. Maria Pilar María Miragaya

Documents i preparació de proves