Medicina Interna - Grupo Policlínica
Grupo Policlinia. Hospital en Ibiza

Els nostres especialistes en medicina interna s’encarreguen d’avaluar el pacient de manera global.

Factors de risc cardiovascular com la hipertensió, el sucre, el colesterol o l’àcid úric són tractats en aquesta Unitat, a més d’altres patologies com les malalties autoimmunes.

Catàleg de serveis

 • Gestió compartida medicoquirúrgica
 • Hospitalització convencional
 • Atenció al pacient pluripatològic
 • Malalties infeccioses i infecció per VIH (en pacients ingressats)
 • Hipertensió i risc cardiovascular
 • Urgències mèdiques
 • Diabetis
 • Obesitat
 • Patologia tiroidal
 • Hipòfisi i hipotàlem
 • Metabolisme fosfocàlcic
 • Patologia suprarenal i tumors pancreàtics
 • Unitat de Nutrició
 • Resta de la cartera per a adults
  • Diagnòstic i tractament de patologia hematològica no neoplàsica
   • Anèmies carencials: per dèficits de ferro o vitamina B12 (anèmia perniciosa) /àcid fòlic
   • Anèmies hemolítiques autoimmunes
   • Altres anèmies
   • Púrpura trombocitopènica idiopàtica (PTI)
  • Diagnòstic i tractament d’estats trombofílics
   • Congènites
    • Dèficit d’antitrombina III
    • Dèficit de proteïna S
    • Dèficit de proteïna C
    • Mutació del factor V Leiden
    • Mutació G20210A del factor II
    • Mutació C677T del gen MTHFR
   • Adquirides
    • Síndrome antifosfolípida
    • Anticoagulant lúpic
    • Anticossos anticardiolipina
    • Anticossos anti-beta-2-glicoproteïna I
   • Altres
    • Malaltia tromboembòlica
    • Anticoagulació
    • Heparina
    • Dicumarínics
   • Diagnòstic i tractament de la insuficiència renal.
   • Alteracions de la creatinina.
   • Dieta en la insuficiència renal crònica
   • Valoració de l’eliminació de sang en l’orina.
   • Pèrdua de proteïnes per l’orina.
   • Edemes, retenció de líquids.
   • Alteracions del metabolisme calci-fòsfor. Hormona paratiroidal, vitamina D.
   • Estudi de les alteracions del sodi, el potassi i el bicarbonat
   • Infeccions del tracte urinari
   • Diagnòstic i tractament de la hipertensió arterial
   • Valoració i teràpia de la hipertensió arterial resistent
   • Afectació renal de la diabetis mellitus. Microalbuminúria
   • MPOC
   • Asma
   • Detecció precoç de càncer de pulmó
   • Consell i cura oncològica (juntament amb el servei d’oncologia)
   • Diagnòstic precoç i activació del codi d’ictus
   • Neurologia
    • Cefalees
   • Servei d’urgències 24 h
   • Reumatismes inflamatoris: artritis reumatoide, artritis psoriàsica, espondiloartiris, artritis microcristal·lines, etc.
   • Connectivopaties: lupus eritematós sistèmic, síndrome de Sjögren, esclerodèrmia, dermatopolimiositis, malaltia mixta del teixit connectiu, síndromes de superposició, etc.
   • Vasculitis: polimiàlgia reumàtica, arteritis de cèl·lules gegants, Wegener, Churg-Strauss, panarteritis nodosa, etc.
   • Reumatismes infecciosos: artritis sèptiques, espondilodiscitis, piomiositis, etc.
   • Patologia òssia: osteoporosi, osteomalàcia, fractures patològiques, Paget i altres malalties del metabolisme ossi
   • Patologies de parts toves: fibromiàlgia
   • Procediments en consulta:
    • Artrocentesis amb finalitats diagnòstiques
    • Infiltracions articulars i periarticulars
    • Capil·laroscòpies
    • Puncions guiades amb control ecogràfic.
   • Activitat en hospitalització:
    • Hospital de dia: els nous tractaments parenterals (biològics, bifosfonats intravenosos, etc.) requereixen una infraestructura hospitalària que tenim al nostre hospital.
    • Hospitalització: des d’urgències o de manera programada podem ingressar pacients la patologia dels quals requereixi control i tractament hospitalari.

Especialistas