Grupo Policlinia. Hospital en Ibiza

Els nostres especialistes en medicina interna s’encarreguen d’avaluar el pacient de manera global.

Factors de risc cardiovascular com la hipertensió, el sucre, el colesterol o l’àcid úric són tractats en aquesta Unitat, a més d’altres patologies com les malalties autoimmunes.

Catàleg de serveis

 • Gestió compartida medicoquirúrgica
 • Hospitalització convencional
 • Atenció al pacient pluripatològic
 • Malalties infeccioses i infecció per VIH (en pacients ingressats)
 • Hipertensió i risc cardiovascular
 • Urgències mèdiques
 • Diabetis
 • Obesitat
 • Patologia tiroidal
 • Hipòfisi i hipotàlem
 • Metabolisme fosfocàlcic
 • Patologia suprarenal i tumors pancreàtics
 • Unitat de Nutrició
 • Resta de la cartera per a adults
  • Diagnòstic i tractament de patologia hematològica no neoplàsica
   • Anèmies carencials: per dèficits de ferro o vitamina B12 (anèmia perniciosa) /àcid fòlic
   • Anèmies hemolítiques autoimmunes
   • Altres anèmies
   • Púrpura trombocitopènica idiopàtica (PTI)
  • Diagnòstic i tractament d’estats trombofílics
   • Congènites
    • Dèficit d’antitrombina III
    • Dèficit de proteïna S
    • Dèficit de proteïna C
    • Mutació del factor V Leiden
    • Mutació G20210A del factor II
    • Mutació C677T del gen MTHFR
   • Adquirides
    • Síndrome antifosfolípida
    • Anticoagulant lúpic
    • Anticossos anticardiolipina
    • Anticossos anti-beta-2-glicoproteïna I
   • Altres
    • Malaltia tromboembòlica
    • Anticoagulació
    • Heparina
    • Dicumarínics
   • Diagnòstic i tractament de la insuficiència renal.
   • Alteracions de la creatinina.
   • Dieta en la insuficiència renal crònica
   • Valoració de l’eliminació de sang en l’orina.
   • Pèrdua de proteïnes per l’orina.
   • Edemes, retenció de líquids.
   • Alteracions del metabolisme calci-fòsfor. Hormona paratiroidal, vitamina D.
   • Estudi de les alteracions del sodi, el potassi i el bicarbonat
   • Infeccions del tracte urinari
   • Diagnòstic i tractament de la hipertensió arterial
   • Valoració i teràpia de la hipertensió arterial resistent
   • Afectació renal de la diabetis mellitus. Microalbuminúria
   • MPOC
   • Asma
   • Detecció precoç de càncer de pulmó
   • Consell i cura oncològica (juntament amb el servei d’oncologia)
   • Diagnòstic precoç i activació del codi d’ictus
   • Neurologia
    • Cefalees
   • Servei d’urgències 24 h
   • Reumatismes inflamatoris: artritis reumatoide, artritis psoriàsica, espondiloartiris, artritis microcristal·lines, etc.
   • Connectivopaties: lupus eritematós sistèmic, síndrome de Sjögren, esclerodèrmia, dermatopolimiositis, malaltia mixta del teixit connectiu, síndromes de superposició, etc.
   • Vasculitis: polimiàlgia reumàtica, arteritis de cèl·lules gegants, Wegener, Churg-Strauss, panarteritis nodosa, etc.
   • Reumatismes infecciosos: artritis sèptiques, espondilodiscitis, piomiositis, etc.
   • Patologia òssia: osteoporosi, osteomalàcia, fractures patològiques, Paget i altres malalties del metabolisme ossi
   • Patologies de parts toves: fibromiàlgia
   • Procediments en consulta:
    • Artrocentesis amb finalitats diagnòstiques
    • Infiltracions articulars i periarticulars
    • Capil·laroscòpies
    • Puncions guiades amb control ecogràfic.
   • Activitat en hospitalització:
    • Hospital de dia: els nous tractaments parenterals (biològics, bifosfonats intravenosos, etc.) requereixen una infraestructura hospitalària que tenim al nostre hospital.
    • Hospitalització: des d’urgències o de manera programada podem ingressar pacients la patologia dels quals requereixi control i tractament hospitalari.

Especialistas