Podologia

Les dolències podals són un problema de salut molt comú. Encara que algunes es deuen a herències, moltes provenen de l’impacte acumulat d’una vida d’abús i negligència. Hi ha estudis que mostren que aproximadament un 75% de la població ha patit problemes als peus de major o menor gravetat en algun moment; molts d’ells no busquen tractament mèdic, aparentment perquè creuen erròniament que les molèsties i el dolor són normals i esperables.

És necessària una actuació podològica en cas de donar-se o persistir qualsevol de les patologies que podem englobar en els següents grups:

Especialistes

  • Ldo. Pablo Torres Sainz-Pardo